ประโยชน์ที่ได้รับ

   christmas.gif

    1. ได้ไม้ปัดฝุ่นที่ใช้ปัดฝุ่นได้ดี
    2. ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดบ้าน
    3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด

    

   ข้อเสนอแนะ

   bar_green.gif 

    1. การทำความสะอาดถ้าสกปรกมากให้ใช้มอเตอร์ที่มีกำลังมาก
    2. ควรศึกษาใช้สารธรรมชาติอื่น ๆ มาเป็นตัวจับฝุ่นได้ดียิ่งขึ้น
    3. ทดลองใช้วัสดุอื่น ๆ มาเป็นตัวปัดฝุ่น                                      

    3d_darkbg_b_home.gif