6.  ขอบเขตของการศึกษา
fish_blue.gif 


      1.  ชนิดของผ้าที่จะนำมาใช้ปัดฝุ่น
           1.1  ผ้าใยสังเคราะห์  ใช้  ผ้ายืด   และผ้ามัน
           1.2  ผ้าใยธรรมชาติ   ใ้ช้  ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม  และผ้าป่าน
      2.  ชนิดของสารที่ใช้ในการทดลอง
            2.1  ครีมทาผิว
            2.2   น้ำมันมะกอก
            2.3   น้ำประปา
       3.  ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใ้ช้ในการทดลอง  ใช้มอเตอร์ต่อเข้ากับเพืองลดรอบ
            3.1  ความเร็วของมอเตอร์  12    รอบต่อ 1  นาที
            3.2  ความเร็วของมอเตอร์  200  รอบต่อ 1 นาที

Christmas_candle4.jpg

 

oriental_home.gif