วิธีสร้างไม้ปัดฝุ่นไฮเทค

               ใช้ท่ออลูมิเนียมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 cm. ยาว 50 cm.ปลายด้านหนึ่งติดตั้งมอเตอร์                     เข้ากับชุดเฟืองลดความเร็วรอบมอเตอร์

               ติดตั้งผ้าป่านที่ใช้สำหรับปัดฝุ่นเข้ากับเฟืองลดความเร็วมอเตอร์

               ติดตั้งสวิตซ์และต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์  ให้ครบวงจรไฟฟ้า

 

 

หลักการทำงานของไม้ปัดฝุ่น

 

                    เมื่อเปิดสวิตซ์ที่ไม้ปัดฝุ่น  กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลตามวงจร  เมื่อครบวงจรมอเตอร์ก็จะหมุน                             ด้วยความเร็วสูง  เราจึงต้องลดความเร็วรอบของมอเตอร์ลง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน                             เราจะใช้ผ้าป่านในการปัดฝุ่น และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นโดยใช้ครีมทาผิวชโลมที่ผ้าป่าน

 

 

HOME