กระถางเป็นภาชนะที่นิยมใช้ใช้ปลูกต้นไม้ ที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดและเป็นที่นิยมกันมากคือ กระถางดินเผา กระบวนการผลิตกระถางปลูกต้นไม้ เป็นกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง นิยมผลิตกันทุกภาค วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือดินเหนียว โดยนำดินมาบดให้ละเอียดแล้วใช้แรงงานคนหรือสัตว์ย่ำ ถ้าเป็นโรงงานขนาดปานกลางจะใช้เครื่องรีดดินช่วย เนื้อดินปั้นจะผสมทรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อลดการหดตัวของดิน การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การเผาดิบจะเผาด้วยเตาฟืน ไม่นิยมเผาเคลือบ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาระหว่าง 900 1100 องศาเซลเซียส

กระถางที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหยาบหนา ดูดซึมน้ำได้บ้าง มีความแข็งแกร่งปานกลาง เนื้อดินเป็นสีแดงคล้ายสีอิฐมอญ ( อายุวัฒน์ สว่างผล : 2536)

                   แกลบเผามีลักษณะเป็นสีดำ ได้มาจากการพ่นแกลบดิบลงไปในเตาใหญ่ที่กำลังติดไฟอยู่ แกลบจะร้อนและลุกไหม้ติดไฟ แล้วจะหล่นลงไป จากนั้นจึ่งเขี่ยแกลบเผาออกมาทิ้งไว้ให้เย็น คุณสมบัติของแกลบเผาคือ เก็บความชื้นได้ดี สะอาด ไม่เป็นกรด นิยมใช้แกลบเผาผสมในดินเพาะปลูกพืช เนื่องจากว่าจะช่วยเก็บความชื้นในดินและเนื่องจากว่าเป็นแกลบที่สะอาดเพราะผ่านการเผามาแล้วจึงช่วยลดปัญหาการติดโรคของพืชได้ ( www.google.com )

            มะพร้าว ( coconut ) เป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos mucifera Linn. มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยรู้จักใช้มะพร้าวในการบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวติประจำวัน ... กาบมะพร้าวมีลักษณะเป็นฝอย ๆ อัดกันแน่น เมื่ออ่อนจะมีสีขาวและเมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลแดง เมื่อผลมะพร้าวแห้งกาบมะพร้าวจะมีสีน้ำตาลแดงเข้ม น้ำหนักเบา สามารถฉีกออกเป็นฝอยเล็ก ๆ ได้ นิยมใช้กาบมะพร้าวในการหุ้มกิ่งตอน เพื่อช่วยรักษาความชื้นให้กิ่งตอน ( กลุ่มเกษตรสัญจร : 2531)

HOME    NEXT