อุปกรณ1.กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว

 

2.กาว

 


3.กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์

 


4.ดอกไม้ประดิษฐ์

 

 

วิธีทำ

1.นำกล่องกระดาษมาลอกออกเป็นสองส่วน ให้ด้านหนึ่งผิวเรียบและอีกด้านหนึ่งผิวขรุขระ

 

2.นำกระดาษด้านที่มีผิวขรุขระมาตัดเป็นก้นกล่อง ตัวกล่องและหัวกล่องซึ่งตรงหัวกล่องต้องมีช่องว่างตรงกลางสำหรับหยิบกระดาษทิชชู

3.นำกระดาษที่ตัดเป็นฐานกล่องตัวกล่องและหัวกล่องมาประกอบกันให้ได้ออกมาเป็นทรงกระบอก
ทรงสี่เหลี่ยมหรือแบบอื่นๆตามต้องการและตัดกระดาษด้านที่มีผิวขรุขระออกเป็นเส้นแล้วนำมา
ติดกับปลายรอบขอบกระดาษที่นำมาทำเป็นส่วนก้นกล่องตัวกล่องและส่วนฐานกล่อง

 

4.นำดอกไม้ประดิษฐ์มาติดบริเวณตัวกล่องให้สวยงาม