มะพร้าวหรือกะลามะพร้าว

มะพร้าว Cocos nucifera Linn. Palmae
ชื่อสามัญ COCONUT
ส่วนที่ใช้เป็นยา น้ำมันจากเนื้อมะพร้าวห้าว มีรสมัน ขนาดและวิธีใช้ ใช้เนื้อมะพร้าวห้าว เตรียมเป็นน้ำมันมะพร้าว (น้ำมันมะพร้าวเก่า ๆ จะเหม็นหืน ไม่น่าใช้) น้ำมันมะพร้าว 1 ส่วน ผสมกับน้ำปูนใส 1 ส่วน วิธีเตรียมยา นำน้ำมันมะพร้าวใส่ภาชนะ เติมน้ำปูนใสทีละน้อยคนให้เข้ากัน เติมและคนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดน้ำปูนใส จะได้ ยาเตรียมที่เข้ากัน ใช้ทาแผลที่เป็นบ่อย ๆ
สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ข้อเสนอแนะ ไม่ควรใช้สมุนไพรนี้กับแผลที่มีขนาดใหญ่ และแผลที่หนังแท้หรือเนื้อถูกทำลาย เพราะแผลที่ใหญ่และลึกอาจติดเชื้อได้ง่าย
คุณค่าทางโภชนาการ มะพร้าวนั้น ตามหลักแล้วจะจัดอยู่ในหมวดไขมัน ซึ่งไขมันนี้จะช่วยให้เกิดพลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ชาวเอสกิโมหรือพวกที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวต่างๆควรจะ

รับประทาน
ชนิดของมะพร้าว 1.มะพร้าวน้ำหอม 2.มะพร้าวสวน

กะลามะพร้าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมะพร้าว กะามะพร้าวตามหลักแล้วจะเป็นส่วนของเปลือกเมล็ดมะพร้าว และ                           
เนื้อมะพร้าวที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเนื้อของเมล็ดมะพร้าวนั่นเอง กะลามะพร้าวนี้ถ้ามะพร้าวมีผลแก่                              

กะลาที่ได้ออกมามักจะขึ้นลายที่ให้ความสวยงามได้ดี แต่ถ้าเป็นมะพร้าวที่มีผลอ่อนกะลามะพร้าวจะไม่แข็ง มีสีขาว

เรียบและสามารถตัดและผ่าครึ่งได้ง่าย

หหหหหหห                                         มะพร้าว ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการในแต่ละหลายๆด้านเป็นยาสมุนไพรหรือนอกจากนั้นยังมี

                        การนำเอากะลามะพร้าวซึ่งเป็นเศษวัสดุจากท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย