1.เปลือกไข่ไก่ 6 ฟอง

3.สีผสมอาหาร

2.แป้งมันสำปะหลัง 2 ช้อนโต๊ะ

4.โกร่ง

5.ช้อน

1.ล้างเปลือกไข่ให้สะอาด ปล่อยไว้ให้แห้ง

2.นำเปลือกไข่ไปตำให้ละเอียด

3.ผสมแป้งมันสำปะหลังกับ
เปลือกไข่ที่ละเอียด

5.รีบนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั้น
ให้เป็นก้อน ให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ


อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีทำ

 

 

 

4.เทสีผสมอาหารใส่แล้วคลุก
ให้เข้ากัน