อุปกรณ์

1.กะลามะพร้าว

 

2.ไม้

 

3.กระดาษทราย,แล็กเกอร,์กาวตราช้าง,แปรงทาสี

 

วิธีทำ

1.นำกะลามะพร้าวมาตัดออกเป็นสองส่วน จะได้ส่วนตัวกะละและส่วนหัวกะลา

 

2.ใช้กระดาษทรายขัดกะลามะพร้าวทั้ง 2ส่วน

 

3.ใช้แล็กเกอร์ทากะลามะพร้าวทั้งสองส่วนให้ขึ้นเงาแล้วตากไว้จนแห้งสนิท

 

4.นำไม้ที่เตรียมไว้ติดส่วนบนและส่วนล่างของกะลาให้เชื่อมต่อกัน