1. ที่ครอบหลอดไฟ และปืนยิงกาว

2.ด้ายกระดาษสาฝาขวดน้ำเกลือสีต่างๆและหลอดไฟ

1.ใช้ปืนยิงกาวยิงกาวลงในฝาขวดน้ำเกลือด้านในแล้วนำมาประกบ
กันกับฝาขวดน้ำเกลือโดยในด้ายอยู่ตรงกลางพอดี
ตัดด้ายกระดาษสายาวตามต้องการ (ประมาณ 15 เซนติเมตร)

2..ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยให้ฝาขวดน้ำเกลือที่ประกบกันเป็นคู่ๆ
ห่างกันประมาณ1.5 ซม.และทำประมาณ 8 อัน

3.นำหลอดไฟไปต่อกับปลั๊กและสายไฟ(ใครที่ต่อไม่เป็นอาจให้คนอื่น
ช่วยก็ได้)แล้วนำเส้นห้อยโมบายมาติดที่ที่ครอบหลอดไฟ ่พอสุดด้ายให้นำไปติดที่ครอบหลอดไฟ

      อุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิธีทำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า