ชื่อ ชนะพล นามสกุล เกตุภู่ ชื่อเล่น มีน
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/5 อาจารย์ ดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ชื่อ ฉกรรจ์ นามสกุล หิรัญวรากร ชื่อเล่น อ๊อป
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/3 อาจารย์ สุทธิดา ปันปวง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

ชื่อ ศุทธิชน นามสกุล โอสถ ชื่อเล่น บิ๊ก
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/3อาจารย์ สุทธิดา ปันปวง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

 

 

 

ชื่อ สกุลวรรณ นามสกุล โยมงาม ชื่อเล่น พลอย
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/6 อาจารย์ มาลี ประทุมโทน
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

 

 

 

ชื่อ เขมพร นามสกุล ฝั้นคำอ้าย ชื่อเล่น ขิม
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2534
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/4 อาจารย์ ทองพูล ศรีนวลไชย
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

 

 

 

 

ชื่อ ภาณุมาศ นามสกุล ปินตากุล ชื่อเล่น ตอง
อายุ 12 ปี เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2535
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6/6 อาจารย์ มาลี ประทุมโทน
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)