อุปกรณ์


1. ไข่ไก่

 


2. ปากกาเมจิก

 


3. กาวน้ำ

 


4. ส้อม

 


5. เทปกาว