bt1-1.gifbt2-1.gifbt3-1.gifbt4-1.gifbt4-1.gif

 

          

            สวัสดีครับ ผู้ชมเว็บไซต์  ในการทำเว็บไซต์ครั้งนี้เนื่องจากว่าพวกเรามีความสนใจใน

เรื่องราวของเห็ดถอบและทราบว่าบางคนที่กำลังชมเว็บไซต์ของพวกเราอยู่นี้ยังไม่มีความรู้

เรื่องเห็ดถอบอยู่เลยและบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเห็ดถอบที่นิยมรับประทานกันในภาคเหนือ

และอีสานของประเทศไทยพวกเราจึงได้รวมกลุ่มกันและทำเว็บไซต์เกี่ยวกับเห็ดถอบขึ้นมา

 เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักเห็ดถอบและมีความสนใจในการที่จะลองหันมารับประทานเห็ดถอบ

และติดใจในรสชาติของเห็ดถอบ

        ภายในเว็บไซต์ของเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเห็ดถอบที่ได้รวบรวมมาจากหลาย -

สถานที่ บางเรื่องได้มาจากชาวบ้าน บางเรื่อวได้มาจากการศึกษาของนักวิชาการ  อยากรู้

เรื่องไหนๆ เกี่ยวกับเห็ดถอบก็สามารถค้นหาดูได้จากเว็บๆไซต์ของพวกเราครับ

คลิ๊กรูปได้เลยครับ...