โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทะเบียนพรรณไม้
Online (ฉบับร่าง)
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนองพระราชดำริโดย
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน   อำเภอเมืองพังงา   จังหวัดพังงา   รหัสสมาชิก 7-82000-002
วันที่ 6 มิถุนายน 2546
ก. 7 - 005
การสำรวจครั้งที่ 2/2543
ใส่คำที่ใช้ในการค้นหา :  

สามารถค้นหาได้จากชื่อพื้นเมือง, ชื่อวงศ์, ชื่อวิทยาศาสตร์ โดยการพิมพ์สิ่งที่ต้องการรู้ลงไปในช่องว่างด้านบน เช่น
ต้องการหา ชบาหลอด ให้พิมพ์คำว่า ชบา หรือ ชบาหลอด ลงในช่องว่างด้านบน เป็นต้น