ยาแก้ลมเข้าข้อ(รูมาติซั่ม)

รากถั่วแรด รากหมากหมา กรุงเขมา หลุมนกย่าน สำลีงา คุระ เปรียะ หญ้าต้นหนู ต้นตายปลายเป็น ย่านเอ็น ดูกไก่ ไหลเผือก ตำเสา รากขี้เหล็ก เถาวัลย์เปรียง ฝักแฟงแดง สิ่งละ 1 บาท หัวข้าวเย็นเหนือ 1 ชั่ง กระทืบยอกหญ้าปราบ ใบหนาด ผักเสี้ยนผี สิ่งละ 2 บาท ใบมะกา ใบมะขามแขก สิ่งละ 5 บาท ดีเกลือ 10 บาท รากมะกรูด 5 บาท สมอทั้ง 3 สิ่งละ 2 บาท เทียนทั้ง 5 สิ่งละ 2 บาท ตาไม้ไผ่สีสุก 5 ตา ตาไม้ไผ่งาช้าง 5 ตา ต้มรับประทานเช้า เย็น

ที่มา : หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายไข่นุ้ย คงคิด (ตำรายาแผนโบราณ)