รามใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia elliptica
วงศ์ MYRSINACEAE
ชื่ออื่น ลังพิสา (ตราด), ทุลังกาสา (ชุมพร), ปือนา (มลายนราธิวาส)

เป็นไม่พุ่ม สูง 3-5 เมตร กิ่งอ่อนสีแดงอมน้ำตาล
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง แผ่นใบรูปรี ถึงรูปไข่กลับ ขนาด 3-5.5 x 6-14 ซม. ปลายใบกลมถึงป้านมน ฐานใบรูปลิ่มขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายหนัง ใบเกลี้ยงทั้ง สองด้าน เส้นใบบางไม่เด่นชัด

ดอก ออกเป็นช่อซี่ร่มตามง่ามใบ แต่ละช่อมี 5-8 ดอก สีชมพู ก้านช่อดอกยาว 1.8-2.4 ซม. ก้านดอกย่อยเรียงยาว1-1.4 ซม. ดอกตูมยาว 0.5-0.7 ซม. รูปกรวยแหลมกลีบเลี้ยง5กลีบรูปวงกลมบิดเวียนฐานวงดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ มีต่อมเล็ก หนาแน่น กลีบดอกแหลม 5 กลีบ

ผล เป็นผลเมล็ดเดี่ยว แข้ง รูปเกือบกลม ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 ซม. ที่ปลายผลมีติ่งแหลม สั้น ผลสีแดงก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ออกดอกและผล ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน

การเจริญเติบโต ขึ้นตามตามริมชายฝั่งแม่น้ำ ด้านในของป่าชายเลน ที่มีอิทธิพลขอองน้ำขึ้น น้ำลง