จะละเม็ดขาว แปีะเซีย

 

BLACK POMFRET Parastromateus niger

ลักษณะทั่วไป  เป็นปลาทะเลซึ่งมีรุปร่างค่อนข้างป้อมสั้น เกือบเป้นรุปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปุน ลำตัวด้านข้างแบน หัวป้อมสั้น ตาค่อนข้างเล้ก จะงอยปากทู่ ปากเล้กและเฉียงขึ้น ครีบหลังและครีบก้นมีความยาวของฐานเกือบเท่ากัน ครีบหางเว้า และปลายทั้งสองเรียวยาวเป็นรยางค ครีบหูยาว ปลาที่โตเต็มวัยจะไม่มีครีบท้อง เกล็ดเล้กบางและหลุดร่วงง่าย สันหลังปนสีขาวเงิน ปลายของครีบ ท้องมีแถบสีดำ ครีบอื่น ๆ สีเหลือง

ถิ่นอาศัย  หากินอยุ่ตามพื้นหน้าดินที่มีนำ้ใส พื้นเป็นทรายปนโคลน อยู่รวมกันเป้นฝูง บางครั้งเข้าไปหากินในบริเวรน้ำกร่อยพบแพร่กรเจายในอ่าวไทย  โดยเฉพาะบริเวรหมู่เกาะอ่างทองจะมีปลาชนิดนี้อยู่อย่างชุกชุมและในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน

อาหาร  กินแมงกะพรุนขนาดเล็ก

ขนาด  ความยาวประมาณ  17-50 ซม.

ประโยชน์  เนื่อมีรสชาติดและราคาค่อนข้างแพง นำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท


 

 

จะละเม็ดดำโอเซีย

ฯฯฯ

BLACK POMFRET Parasstromateus niger

ลักษณะทั่วไป  เป้นปลาทะเลที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาจะรละเม็ดขาว แตกต่างกันที่สีและคอดหางของปลาชนิดนี้เป้นสัน ครีบหางใหญ่และเว้าเล็กน้อย ครีบหูยาวเรียวคล้ายขนของหางไก่ตัวผู้  ลำตัวมีสีเทาปนนำ้ตาล ขอบครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางมีสีดำ

ถิ่นอาศัย  หากินบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำพบทั่วไปตามอ่าวไทย

อาหาร  กินสัตวืน้ำขนาดเล้ก

ขนาด  ความยาวประมาณ  17-40 ซม.

ประโยชน์  เนื้อมีรสชาติดี แต่อร่อยสุ้ปลาจะระเม็ดขาวไม่ได้ ราคาค่อนข้างถุก นิยมนำปรุงเป็นอาหาร