สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์ -- ฉบับอินเทอร์เน็ต

Book front cover   Book back cover

หนังสือสร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์ (ISBN: 974-534-045-6) แต่งโดยภัทระ เกียรติเสวีและทีมงานห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ซีเอ็ดดูเคชั่น วางจำหน่ายในช่วงกลางปี 2542 จุดประสงค์หลักเพื่อประกอบการใช้งานซอฟต์แวร์ NECTEC Linux-SIS Version 3 ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเวลานั้น สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SchoolNet Thailand (SchoolNet) และผู้ที่สนใจลีนุกซ์ทั่วไป บัดนี้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหา ของหนังสือได้ทางอินเทอร์เน็ตตามรายละเอียดด้านล่างนี้


Copyright (c) 2003 Pattara Kiatisevi