โดย จีระศักดิ์ สุวรรณโณ

 

 

คำนำของผู้จัดพิมพ์ 34Kb
เกริ่นนำ 40Kb
จากใจผู้เขียน 35Kb

บทที่ 12 การทำ Linux Cluster 325Kb
บทที่ 13 การคอมไพล์ Kernel 252Kb

เอกสารเป็น PDF File จำเป็นต้องติดตั้ง Acrobat Reader ก่อน

 

 


[หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
[กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

[NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet@1509)
โทรศัพท์ 0-2247-8288 โทรสาร 0-2247-8055 e-mail: webmaster@school.net.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537