[Final Report] การสำรวจและวิเคราะห์ตลาดของ EV Charger ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ซึ่งอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดสถานีประจุไฟฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และเกิดจากการลงทุนสถานีประจุไฟฟ้าโดยเอกชนผู้มองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ!! หากอยากเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 27 พ.ค. 2565 SMC จัดกิจกรรม SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม EP:3 ตอน เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ!! หากอยากเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช นักวิจัยเนคเทค สวทช. ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้มานำเสนอการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงกระแสตลาด โอกาส และการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)ในปัจจุบันน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้น ผู้ใช้รถยนต์จึงมองหาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทาง การดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งก็มีหลายปัจจัยให้ผู้ใช้รถยนต์ตัดสินใจมาใช้แนวทางนี้หรือไม่ เช่น งบประมาณ ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงความคุ้มค่าในระยะยาว.ดร.ดวิษ ได้ให้มุมมองการตัดสินใจในการดัดแปลงรถยนต์คันเดิมหรือเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่ เปรียบเหมือนเลือกซื้อรถยนต์มือหนึ่ง หรือรถยนต์มือสอง สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ และมองถึงการใช้งานในระยะยาวก็แนะนำให้เลือกซื้อรถคันใหม่ แต่สำหรับผู้ที่ชอบกลิ่นอายของความคลาสสิค ชอบการแต่งรถ ยังอยากใช้รถคู่ใจคันเดิม และมีงบประมาณไม่มากนัก ก็แนะนำทางเลือกของการดัดแปลง ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาการดัดแปลงรถยนต์แบบ e-Engine ที่สามารถดัดแปลงรถยนต์ได้โดยใช้เกียร์ และ ECU เดิม เหมาะสำหรับรถยนต์เกียร์ Auto และ … Read more

SMC x SMART TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และ ผู้อำนวนการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ได้พูดถึง สถานะและปัญหาของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี 4.0 จะช่วยลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างไร พร้อมแนะนำศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) หน่วยงานที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ 4.0 บริการต่างๆ

Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

Mr.Darren Heng Vice President, Commercial (Thailand) จาก SIASUN AUTOMATION (S) PTE. LTD. ได้เข้ามาเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

อบรมความรู้เบื้องต้นในการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถไฟฟ้า

เปลี่ยนรถยนต์คันเดิมให้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยตัวเอง สามารถทำได้จริงหรือ??!!! แล้วมีผลดีหรือผลเสียกับรถยนต์อย่างไรบ้าง??? ช้าก่อน หากยังไม่ได้ฟังงานนี้ คุณอาจจะพลาดอะไรไป!!!

คณะอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้แทนจาก บริษัท โตโยต้าทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (NETH) เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

SMC ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องทดสอบมอเตอร์เนคเทค

เนคเทค สวทช. SMC และ TMEC ขยายความร่วมมือกับ University of Strathclyde พร้อมเปิด Call for Collaboration

University of Strathclyde มองเห็นว่าจะสามารถสร้างโอกาสความร่วมมือร่วมกับ EECi NECTEC SMC และ TMEC ในด้าน Strategic Big Data Platform, Precision Farming Platform, Smart Factory Platform, Strategic Sensor Process and Device Platform, Artificial Intelligence Platform, Digital Wellness Platform, Cyber-Physical Platform, Intelligence Innovation for Education Platform, Supercomputer และ Smart City Platform ร่วมกันได้ในอนาคต

การเคหะแห่งชาติ จับมือ “เนคเทค สวทช.” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและ ปศุสัตว์ ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครื่องมือในการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับผู้เช่า รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ในโครงการเคหะสุขประชา เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตร ยกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คุณภาพชีวิต และรายได้ แก่ผู้เช่าในโครงการฯ เกษตรกร และผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชม เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง โดยมีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พันธมิตรของ SMC เข้าร่วมหารือ