MENU
Banner

แนะนำรุ่นพี่ NSC

thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : ทรงกริช สันตินันตรักษ์ (NSC 2002)

องค์ประกอบของความสำเร็จมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ลงมือทำ...‘อ๊อฟ’ ทรงกริช สันตินันตรักษ์ CEO หนุ่มวิสัยทัศน์ไกล เปิดเผยถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : รุ่งกานต์ วังบุญ (NSC 2004)

"ทุกคนอาจสอนได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้"...นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของ ‘ครูรุ่ง’ รุ่งกานต์ วังบุญ ครูคอมพิวเตอร์แห่งปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้ดีที่สุด เพราะครูรุ่งไม่ได้แค่สอนคอมพิวเตอร์ หากแต่ยังเป็นครูสอนแนะแนวการใช้ชีวิตให้ลูกศิษย์
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : ธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ (NSC 2010)

เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน ความรู้จึงไม่ควรหยุดนิ่ง...คือแนวคิดที่ ‘ต้น’ ธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ ว่าที่นักวิจัยหนุ่มอนาคตไกล เปรยกับเราผ่านบทสัมภาษณ์ จากอดีตมือแข่งขันระดับรางวัล สู่บทบาทของว่าที่อาจารย์และนักวิจัย
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : พลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ (NSC 2011)

เรามีชีวิตเดียว เพราะฉะนั้นใช้มันให้คุ้ม...นั่นคือสิ่งที่ ‘หมอ’ พลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ โปรแกรมเมอร์หนุ่มสายลุย ยืนยันชัดเจนในจุดยืนของตัวเอง