MENU
Banner

แนะนำรุ่นพี่ NSC

thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายณครินทร์ เลิศนามวงศ์ (NSC 2002)

การประกวดไม่ได้มีปลายทางอยู่แค่รางวัล...นั่นคือสิ่งที่ ‘กาย’ ณครินทร์ เลิศนามวงศ์ สะท้อนผ่านประสบการณ์ในชีวิตของเขาให้เราฟัง น่าสนใจว่าถ้าไม่ได้แข่งเพื่อหวังรางวัลแล้ว.. คนเราจะแข่งไปเพื่ออะไรได้บ้าง?
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล (NSC 2006)

การเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นคือเข็มทิศ แต่การเรียนรู้ชีวิต (ตัวเอง) คือหางเสือ...ดร.ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล นักวิจัยหนุ่มไฟแรงแห่งเนคเทค คือตัวอย่างของคนที่ใช้ความชื่นชอบนำทางชีวิต แต่ในความชื่นชอบนั้นเขาก็ไม่ปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้เพื่อจะค้นพบสิ่งที่ชอบกว่า!
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย (NSC 1999)

อย่าแปลกใจ! หากเราพบว่าตัวเองอยากทำอะไรใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ แต่จงแปลกใจถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่ทำอยู่ แต่ก็ยังไม่ลองมองหาสิ่งใหม่... ‘ซุป’ ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย นักวิจัยจีโนมสายพันธุ์คนไอที คือตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นหาตัวเองจนพบ
thumbnail

แนะนำรุ่นพี่ NSC : นายพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ (NSC 2010)

‘ฮง’ พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ มนุษย์กลางๆ ที่ไม่มีทักษะใดโดดเด่นเป็นเลิศ แต่ด้วยความที่เปิดรับความรู้รอบด้าน ไม่จำกัดตัวเองอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งทำให้เขารอบรู้ครอบคลุมทุกองคาพยพของโลกไอที ถือเป็นจุดแข็งที่สร้างเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนให้กับเขา