MENU
Banner

เรื่องเด่น

thumbnail

รอบสุดท้ายการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทย ร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2016

เนคเทคจัดการคัดเลือกนักศึกษา ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุรอบสุดท้าย เพื่อร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016
thumbnail

ตรวจเยี่ยมความพร้อมของระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการเพื่อชุมชนชายขอบ

โครงการห้องเรียนชุมชนชายขอบด้วยระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
thumbnail

ลดช่องว่างชุมชนชายขอบด้วย3G อินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

"เรื่องเล่าจากอมก๋อย" การทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน3Gที่ ศศช. บ้านห้วยกว้างใหม่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
thumbnail

ประกาศผลสุดยอดผลงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand IT Contest Festival 2016