MENU
Banner

เรื่องเด่น

thumbnail

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand IT Contest Festival 2016 เริ่ม 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค
thumbnail

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง

ไทยพาณิชย์จับมือเนคเทค เดินหน้าโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” สนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
thumbnail

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส
thumbnail

ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม

ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ นักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม