MENU
Banner

Tag "เนคเทค"

thumbnail

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล" รุ่นที่ 16

เนคเทค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 16”
thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ดูงานทางด้าน Solar Cell

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
thumbnail

เนคเทค และ ส.ท.ท. ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง

เนคเทค ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง
thumbnail

เนคเทค - ม.หัวเฉียว ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เนคเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว