MENU
Banner

Tag "AI"

thumbnail

4 ปัจจัยขับเคลื่อน AI for Thai สู่แพลตฟอร์ม AI ระดับชาติ

ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและความท้าทายการพัฒนา AI for Thai สู่แพลตฟอร์ม AI แห่งชาติ
thumbnail

ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ! กระทรวงอว. และดีอีเอส ร่วมมือเดินหน้ายกร่างแผนแม่บทปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ! กระทรวงอว. และดีอีเอส ร่วมมือเดินหน้ายกร่างแผนแม่บทปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
thumbnail

ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ Tech Kampus

ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ Tech Kampus
thumbnail

เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เริ่มเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว