MENU
Banner

Tag "NECTEC Hall of fame"

thumbnail

เนคเทค-สวทช. ร่วมยินดี กรมควบคุมโรค พา “ทันระบาด”คว้ารางวัลเลิศรัฐ 62

ผลงาน “ทันระบาด” ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ปี 2563
thumbnail

นักวิจัยเนคเทค-สวทช. สร้างชื่อ คว้ารางวัล Information Security Leadership Awards Asia-Pacific

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค-สวทช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior Information Security Professional
thumbnail

นักวิจัยเนคเทคพา "MuEye" คว้ารางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ 62 ประเภทนวัตกรรมดีเยี่ยม

นักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลผลงานวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ 62 ประเภทนวัตกรรมดีเยี่ยม จากผลงานวิจัย MuEye
thumbnail

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัล Best Presentation จาก "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 8

นักวิจัยแล็บ CSL จาก WISRU คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย"
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว