MENU
Banner

Tag "Smart Farm"

thumbnail

เทคโนโลยีโฟโทนิกส์ สำหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

เครื่องมือประมวลผลและวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว จากความร่วมมือของเนคเทคและสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
thumbnail

ระบบเครื่องวัดแก๊สเซนเซอร์ไร้สาย

ตรวจวัดประมวลผลแก๊ส เพื่อรายงานสภาพกลิ่นและแจ้งเตือน ประยุกต์ใช้งานได้ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการเกษตร เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ ฟาร์มเลี้ยงหมู และ ห้องเย็น
thumbnail

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ บ้านหนองปื๊ด จ.ปราจีนบุรี

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ณ หมู่บ้านหนองปื้ด ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
thumbnail

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

ชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว