MENU
Banner

Tag "TPMAP"

thumbnail

TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน”

ผลงานวิจัยพัฒนา TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 'TPMAP'

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สภาพัฒน์ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP เป็นเครื่องมือสนับสนุนการใช้งานบริหารราชการแผ่นดิน
thumbnail

TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

TPMAP คือระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว