MENU
Banner

Tag "new"

thumbnail

เนคเทค ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

เนคเทค ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
thumbnail

รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
thumbnail

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท.เปิดงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2015

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วท.เปิดงานการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ NECTEC ACE 2015 ชูแนวคิด “พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม” A Driving Force to an Innovation Economy
thumbnail

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

นักวิจัยเนคเทค และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ (CTI) หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESDU) โดยนายก้องยศ วังคะออม ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ และดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้าน IT จากงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2015 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558 ในบทความทางวิชาการเรื่อง High-Quality Web-Based Volume Rendering in Real-Time
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว