MENU
Banner

Tag "เนคเทค"

thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.3 ทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น (MVT)

ทัวร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีแมชชีนวิชั่น (MVT) พาไปรู้จักการทำงานของเทคโนโลยีด้านแมชชีนวิชั่นในด้านเซนเซอร์ตรวจวัดพืช และ ระบบติดตามการเพาะปลูก
thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.2 งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS)

ทัวร์ห้องทำงานของทีมบริการด้านออกแบบและวิศวกรรม (DESS) ที่อาคาร NECTEC Pilot Plant
thumbnail

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.1 ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)

เปิดตอนแรกด้วยการพาทุกคนไปเคาะประตูห้องทำงานของทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS)
thumbnail

"eMENSCR" เปิดเผยและบูรณาการ สร้างพลังของข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายครบวงจร

เนคเทคจัดอบรมการใช้งาน eMENSCR ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติเพื่อวิเคราะห์เชิงนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทร่วมกัน
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว