MENU
Banner

Tag "เนคเทค"

thumbnail

เนคเทคจับมือกสิกรไทยและจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย "Thai NLP" ด้านการเงิน การธนาคารและธุรกิจ

กสิกรไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย NECTEC และ KBTG ร่วมมือวิจัยนวัตกรรมทางภาษาไทย Thai NLP ในส่วนของภาษาทางการเงินการธนาคารและธุรกิจ
thumbnail

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง ขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม
thumbnail

เนคเทคร่วมแสดงผลงานในพิธี MOU ระหว่าง สวทช.และ ธ.ก.ส ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล สุขภาพการแพทย์สาธารณสุข สังคม และองค์กร
thumbnail

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการวิจัยประยุกต์ทางการแพทย์
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว