MENU
Banner

Tag "IoT"

thumbnail

เนคเทค-สวทช. ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือพัฒนา “ดีแทคฟาร์มแม่นยำ”

ฟาร์มต้นแบบในการพัฒนาเกษตรแม่นยำผ่านเทคโนโลยี IoT หวังขับเคลื่อนไทยสู่เกษตร 4.0
thumbnail

การใช้งาน NETPIE ของภาคอุตสาหกรรม : นิเด็ค ฯ มุ่งสู่เป้าหมาย industry 4.0 ภายในปี 2561

เยี่ยมชมตัวอย่าง Smart Factory และ Case Study การใช้ NETPIE ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ นิเด็ค ชิบาอุระ อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย)
thumbnail

เนคเทค เยี่ยมชม บ. นิเด็คฯ: กรณีศึกษาการนำ NETPIE ไปประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ Smart Factory

เยี่ยมชมบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวอย่างของการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน Internet of Things (IoT) บน NETPIE Platform
thumbnail

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

ออกแบบมาเพื่อใช้เรียนรู้และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว