MENU
Banner

Tag "NSTDA"

thumbnail

งานยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์ฯ ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานวิจัย นำไทยสู่อนาคต

กระทรวงวิทย์ฯ ยกพล “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” โชว์ผลงานวิจัยหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ
thumbnail

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

สวทช. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว
thumbnail

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

เครื่องมือเพื่อช่วยให้การตรวจประเมินการแปรเสียงและการสั่นพ้องของเสียงพูดอย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยประเมินการพูดไม่ชัดและการสั่นพ้องของเสียงผิดปกติได้ในเวลาเดียวกัน
thumbnail

ปลัดกระทรวงวิทย์ฯ และคณะ เยี่ยมชมผลงาน สวทช.

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว