ระบบกฤตภาคข่าว สวทช. :: NSTDA Clipping News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ:
แสดงรายการกฤตภาคข่าว สวทช.
 
จำนวนรายการทั้งหมด 9225 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ศูนย์ คอลัมน์/รายการ สื่อ
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  HOME>AgriTech >  TheReporter asia
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  Facebook-close-UpThailand  m.facebook.com
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2  ศอ.  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์  closeupthailand.com
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IOT และ MACHINE LEARNING  ศอ.  Facebook - Thai tech feeds  m.facebook.com
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IOT และ MACHINE LEARNING  ศอ.  FEED NEWS  techfeedthai.com
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  MobileOcta>Blog>DTAC>  mobileocta.com
 17/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  ศอ.  หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์  khaosod.co.th
 17/08/2565   ดีแทค ผนึกพันธมิตร ดึง5จีหนุนการเกษตร  ศอ.  การเงิน-ลงทุน / Digital Disruptor  กรุงเทพธุรกิจ
 17/08/2565  เนคเทค ขับเคลื่อนอีโคซิสเตม  ศอ.  การเงิน-การลงทุน/InnoCreative  กรุงเทพธุรกิจ
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  หน้าหลัก/ ข่าวประชาสัมพันธ์  ibelieveit.net
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  หน้าหลัก > News Feed  hooninside.com
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  ศอ.  NEWS/PRNEWS  telecomlover.com
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ  ศอ.  หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์  prachachat.net
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2 เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้วย 5G, IoT และ Machine learning  ศอ.  Home>PR News  brandinside.asia
 16/08/2565  มูลนิธิชัยพัฒนา-ดีแทค-เนคเทค ร่วมมือโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ระยะที่ 2  ศอ.  technoloty - it  biztalknews.com
กรุณาเลือกหน้าที่ต้องการ  1/615 

รับผิดชอบข้อมูลโดย :: งานประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบโดย :: งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ