หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงาน 3 มิติ

หุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงาน 3 มิติ หรือ 3D Scan and Inspection Robot เป็นระบบสำหรับสแกนวัตถุแบบ 3 มิติ โดยอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์และตรวจสอบต่อไป โดยระบบจะประกอบด้วย แขนกล ที่ติดตั้งกล้อง 3 มิติความละเอียดสูง เพื่อใช้สำหรับสแกนวัตถุและได้ข้อมูลแบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า point cloud โดยข้อมูลนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ หรือ ตรวจสอบขนาดของวัตถุได้