MENU

นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

More นวัตกรรมพร้อมใช้
AI for Thai : แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทย

AI for Thai : แพล็ตฟอร์ม AI สัญชาติไทย แพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจความเป็นไทย พร้อมใช้ ง่ายต่อการใชงาน

หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (Universal Remote Terminal Unit: uRTU)

หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (Universal Remote Terminal Unit: uRTU) uRTU ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหลายประเภท สามารถเพิ่มหรือลดจํานวน Input/Ouput โดยการเพิ่มหรือลดโมดูลขยาย (Expansion Module) ของ uRTU ได้ตามความต้องการ

Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจําลองรูปร่างของสตรี แบบ 3 มิติ

Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจําลองรูปร่างของสตรี แบบ 3 มิติ Z-Size Ladies II: BMI Timeline & โปรแกรมจําลองรูปร่างของสตรี ที่น้ําหนักต่าง ๆ 3 มิติ (BMI Timeline & 3D Morphing and Simulating Women’s Shape in Different Body Sizes)

ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot)

ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

More งานวิจัย
“WiMaRC” นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่

“WiMaRC” นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ตัวช่วยในการมอนิเตอร์และควบคุมสภาวะที่มีผลต่อการทำเกษตรกรรมที่รวมเทคโนโลยี IoT Cloud Platform ของ NETPIE และบอร์ดสมองกล เข้าด้วยกัน

"AI for Thai" พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยปัญญาประดิษฐ์ บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า “Digital Transformation” แทรกซึมอยู่แทบทุกกิจกรรม องค์กร ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันสูงอย่างปัจจุบัน

Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย

Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย Thai AI Service Platform

"เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์" กับการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เทระเฮิรตซ์คืออะไร เหตุใดจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วเราจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง..มาดูกัน

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

More เนคเทคเพื่อสังคม
รอบสุดท้าย! คัดตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2019

รอบสุดท้าย! คัดตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2019 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ระดับนักศึกษา (SIC 2019) เพื่อเป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดที่ i-CREATe 2019

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะรวมถึงผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โครงการ

โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” นำข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและ ส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ในพื้นที่ห่างไกล

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว สวทช. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว