MENU

นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

More นวัตกรรมพร้อมใช้
สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ โปรแกรมตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ช่วยให้กระบวนการผลิตได้ขนาดอาหารเม็ดที่มีขนาดตามมาตรฐาน

MuEye RoboKid : มิวอายโรโบคิด

MuEye RoboKid : มิวอายโรโบคิด กล้องจุลทรรศน์ที่แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมการเลื่อนตำแหน่งด้วยบอร์ด KidBright

TTRS Service Platform

TTRS Service Platform แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและทางการพูด สำหรับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists

Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists เว็บไซต์ Open-D (Beta) พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อให้คนไทยได้มีแหล่งรวมชุดข้อมูลแบบเปิด (Open Dataset) ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนักพัฒนาโปรแกรมและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

More งานวิจัย

"เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์" กับการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เทระเฮิรตซ์คืออะไร เหตุใดจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วเราจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง..มาดูกัน

"ระบบไซเบอร์-กายภาพ" พื้นฐานสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยี ระบบไซเบอร์-กายภาพ หรือ Cyber-Physical Systems (CPS) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและงานวิจัยในประเทศชั้นนำต่างๆ

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System)

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้แพร่หลายมากขึ้น จะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Onboard Charger

Onboard Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงวงจรภาคกำลังของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่มีในยานยนต์นั้นๆ อยู่แล้วให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

More เนคเทคเพื่อสังคม
โครงการ

โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” นำข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและ ส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ในพื้นที่ห่างไกล

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว สวทช. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 สวทช. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เนคเทค จับมือ สพฐ. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน