MENU

นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

More นวัตกรรมพร้อมใช้
Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists

Open-D: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชน Application Developers และ Data Scientists เว็บไซต์ Open-D (Beta) พัฒนาขึ้นโดยเนคเทคเพื่อให้คนไทยได้มีแหล่งรวมชุดข้อมูลแบบเปิด (Open Dataset) ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนักพัฒนาโปรแกรมและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists)

"ระบบถอดความเสียงพูดเป็นตัวอักษรแบบทันเวลา” เปิดโลกสื่อสารคนพิการทางการได้ยิน นวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือรายการโทรทัศน์แบบทันที

JibJib : Your Virtual Assistant

JibJib : Your Virtual Assistant ผู้ช่วยส่วนตัวที่สนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความสามารถหลากหลาย จะคอยช่วยเหลือในเรื่องที่คุณต้องการ

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

เครื่องประเมินการแปรเสียงอัตโนมัติ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เครื่องมือเพื่อช่วยให้การตรวจประเมินการแปรเสียงและการสั่นพ้องของเสียงพูดอย่างเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยประเมินการพูดไม่ชัดและการสั่นพ้องของเสียงผิดปกติได้ในเวลาเดียวกัน

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

More งานวิจัย
Onboard Charger

Onboard Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอินทิเกรทเต็ดสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดัดแปลงวงจรภาคกำลังของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่มีในยานยนต์นั้นๆ อยู่แล้วให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วย

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015

ระบบแปลภาษา สำหรับอาเซียน 2015 ระบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอย่างแท้จริง คาดในอนาคตนักพัฒนาระบบสามารถต่อยอดเพื่อให้บริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแพร่หลาย

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง

เทคโนโลยีฟิล์ม สปัตเตอริง ผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบางเชิงแสงที่ได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางอย่างครบถ้วน

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS)

ระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) การจัดการน้ำและความปลอดภัยเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ 14 เขื่อน ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

More เนคเทคเพื่อสังคม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว สวทช. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0

สวทช.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 สวทช. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

โครงการเพื่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เนคเทค จับมือ สพฐ. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยบูรณาการการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนในการเรียนการสอน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Discovery through Mueye Portable Microscope ณ สปป.ลาว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Discovery through Mueye Portable Microscope ณ สปป.ลาว เนคเทค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ และวิทยาลัยครูปากเซ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำผลงานและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมาถ่ายทอดให้แก่ สปป.ลาว