MENU

นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

More นวัตกรรมพร้อมใช้
NAVANURAK : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์

NAVANURAK : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ วัฒนธรรมดิจิทัล เป็นกระบวนการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บอย่างเป็นระบบและนำมาใช้ได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการองค์ความรู้

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ

สายวัด : โปรแกรมวัดขนาดอาหารเม็ดสัตว์น้ำ โปรแกรมตรวจสอบขนาดอาหารสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ช่วยให้กระบวนการผลิตได้ขนาดอาหารเม็ดที่มีขนาดตามมาตรฐาน

MuEye RoboKid : มิวอายโรโบคิด

MuEye RoboKid : มิวอายโรโบคิด กล้องจุลทรรศน์ที่แสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และควบคุมการเลื่อนตำแหน่งด้วยบอร์ด KidBright

TTRS Service Platform

TTRS Service Platform แฟลตฟอร์มระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินและทางการพูด สำหรับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

More งานวิจัย
Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย

Thai AI Service Platform แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทยเพื่อคนไทย Thai AI Service Platform

"เทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์" กับการประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เทระเฮิรตซ์คืออะไร เหตุใดจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยในต่างประเทศเป็นอย่างมาก แล้วเราจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง..มาดูกัน

"ระบบไซเบอร์-กายภาพ" พื้นฐานสำคัญในการยกระดับเทคโนโลยี ระบบไซเบอร์-กายภาพ หรือ Cyber-Physical Systems (CPS) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและงานวิจัยในประเทศชั้นนำต่างๆ

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System)

การเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยี Blockchain (e-Voting System) ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้แพร่หลายมากขึ้น จะเป็นอย่างไรเมื่อเรานำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเลือกตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

More เนคเทคเพื่อสังคม
รอบสุดท้าย! คัดตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2019

รอบสุดท้าย! คัดตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมประกวดผลงาน i-CREATe 2019 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ระดับนักศึกษา (SIC 2019) เพื่อเป็นตัวแทนทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดที่ i-CREATe 2019

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะรวมถึงผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

โครงการ

โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” โครงการ "ขาเทียมเพื่อชีวิต อุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” นำข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุนและ ส่วนประกอบแกนในรุ่น 2.0 มอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ในพื้นที่ห่างไกล

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว สวทช. พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สปป.ลาว