การฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน ด้าน IIoT

หลักสูตร Internet of Things และ Industrial IoT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีนี้นำไปต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจ โดยในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย ชุดอบรม, หนังสือ, เอกสารการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะกับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำหลักสูตรไปใช้สอน หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, System Integrator ที่ต้องการนำความรู้ส่วนนี้ไปต่อยอด