MuTherm FaceSense & Time attendance system

“มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (µTherm-FaceSense) เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรดผนวกระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลอัตโนมัติ (Face detection) โดยไม่มีข้อจำกัดแม้สวมหน้ากากอนามัย มีระบบประมวลผลที่รวดเร็วแม่นยำภายใน 0.1 วินาที สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ครั้งละหลายคนพร้อมกันในระยะห่างสูงสุด 1.5 เมตร จึงช่วยลดระยะเวลารวมถึงลดความเสี่ยงจากความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่และผู้รับการตรวจคัดกรอง พร้อมรองรับการเชื่อมต่อและจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสารหลากหลาย โดย “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัย ในราคาที่สนับสนุนให้ผู้ผลิตไทยเข้าถึงได้ หวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ โดยสามารถติดตั้งใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล โรงเรียน เรือนจำ สถานีขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า MRT / BTS ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงงานสัมมนา และในงานมหกรรมสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น 

Time Attendance System

Time Attendance System: ปัจจุบันในหลายองค์กรได้นำระบบยืนยันตัวตนมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกผลลงเวลาเข้างาน เช่น การใช้บัตรสมาร์ทการ์ดหรืออ่านลายนิ้วมือ ซึ่งระบบเหล่านี้จำเป็นต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม อีกทั้งยังพบปัญหาในการใช้งาน เช่น พนักงานสามารถรูดบัตรแทนกัน หรือ หากว่าอุปกรณ์เครื่องอ่านชำรุดจะต้องตามหาจุดลงเวลาใหม่ ซึ่งทำให้พนักงานเสียเวลาในการทำงานและต้องมารอต่อคิวกันเพื่อลงเวลาเข้างาน ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ร่วมกัน ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนแบบครบวงจรเพื่อใช้บันทึกเวลาเข้างานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและสามารถประยุกต์ใช้กับงานในรูปแบบ KIOSK ซึ่งระบบนี้ได้ถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของ API Services รองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้จากหลายช่องทางจากทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) หรืออุปกรณ์ KIOSK โดยใช้เทคนิคการยืนยันตัวตนแบบสี่ปัจจัย (four-factor authentication) พร้อมทั้งออกแบบการป้องกันการแกะรอยในการส่งข้อมูล (Data Transmission Security) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยบนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเข้ารหัสข้อมูลด้วยวิธี Hybrid Encryption พร้อมทั้งเพิ่มเทคนิควิธีการเข้ารหัสในรูปแบบ Proprietary Encryption และใช้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายในลักษณะของ Perfect Forward Secrecy เพื่อป้องกันการโจมตีในลักษณะ Replay Attack