บริษัท ซายน์ อินโนวาเทค จำกัด – ONSPEC Platform: แพลตฟอร์มยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

จากเทรนด์ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น มีการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อน (Food Safety) และต้องการทราบแหล่งที่มาของอาหาร (Food Traceability) ประกอบกับนโยบาย “Farm to Fork” ของสหภาพยุโรปที่ครอบคลุมความปลอดภัยตั้งแต่การผลิตจากฟาร์มไปจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นนักธุรกิจในกลุ่มเกษตรและอาหารของไทยควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเทรนด์ มาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าใหม่นี้ ONSPEC Platform เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของสินค้าเกษตรพร้อมระบบการตรวจสอบย้อนกลับ จะเป็นโซลูชั่นที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถรับมือกับเทรนด์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป