บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด

โครงการ IDA Dashboard แพลตฟอร์ม IDA: Industrial IoT and Data Analytics Platform โดยดึงข้อมูลพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ของเครื่องจักรภายในโรงงานเข้าสู่แพลตฟอร์ม IDA โดยระบบจะดึงจาก PowerMeter นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดการการใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน