หัวข้อสัมมนา

มองโอกาสในวิกฤต…ถึงเวลาปั้นอุตสาหกรรมใหม่ “EV Conversion”

Facebook
Twitter

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศไทยมีมากว่า 20 ปีนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ระดับต้นๆ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในสภาวะการแข่งขันในตลาดโลกที่มีมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลง เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่า ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ซึ่งเป็นเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรง แล้วประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หรือประเทศไทยจะต้องติดกับดักโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เดิมที่มีมายาวนาน ไม่สามารถจะเดินหน้าไปต่อได้  เมื่อไม่อาจเปลี่ยนโครงสร้าง เมื่อต้องแข่งขันภายใต้กรอบกติกาเดิมที่มีข้อจำกัดจำนวนมาก 

ทางออกในวิกฤตนี้คือการสร้างเส้นทางใหม่ที่ขนานไปกับเส้นทางเดิม ด้วยการปั้นอุตสาหกรรมใหม่ “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” (EV Conversion) เปลี่ยนรถเก่าให้เป็นขุมพลังใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงให้กับประเทศไทยในอนาคต  โดยในการเสวนา จะกล่าวถึงโอกาสของประเทศไทย ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้านใดบ้าง องค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการปั้นอุตสาหกรรมใหม่ “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง” (EV Conversion) และเนคเทค หรือหน่วยงานภายใต้สวทช. จะช่วยสนับสนุนด้านใดได้บ้าง เพื่อให้เกิด อุตสาหกรรมใหม่ “ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง”

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม, นักวิชาการ, นักวิจัย
 • ผู้ที่สนใจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

กำหนดการ

 • 10.00 – 10.40 น.
  Keynote: “EV Conversion กับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)”
  คุณปริพัตร บูรณสิน
  คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
  และบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • 10.40 – 11.40 น.
  เสวนา: มองโอกาสในวิกฤต…ถึงเวลาปั้นอุตสาหกรรมใหม่ “EV Conversion”

ผู้ร่วมเสวนา 

 1. คุณปริพัตร บูรณสิน
  คณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
  และบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   
 2. คุณไพศาล ตั่งยะฤทธิ์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี คาร์ (ไทยแลนด์)
 3. คุณวีรธร เอกอมรพันธ์
  CEO บริษัท สัมพันธ์ยนต์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
 4. ดร.มานพ มาสมทบ
  นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สวทช.
 5. ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช
  นักวิจัย  เนคเทค สวทช.

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.บุรินทร์ เกิดทรัพย์
นักวิจัย เนคเทค สวทช.

วิทยากร

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th