หัวข้อสัมมนา

Bioinformatics Technology: The New Frontiers for Thai Industries related to Health and Wellness

Facebook
Twitter

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ (VUCA world) ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ โรคระบาด โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราทุกคนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปัจจุบันความก้าวหน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Bioinformatics ได้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาใช้ในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะมีการนำเสนอเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมใหม่ กรณีศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในไทย รวมถึงแชร์ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่มีได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในสายอุตสาหกรรมเกิดความตะหนัก เข้าใจและสามารถมองเห็นเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สนใจในสายงานนี้ให้สามารถต่อยอดแลกเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ได้

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสุขภาพ)
 • ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs, Startup ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสุขภาพ
 • นักวิชาการ, นักวิจัย, บุคคลทั่วไป ที่สนใจในธุรกิจสายเทคโนโลยีสุขภาพ

กำหนดการ

 • 13.30 – 13.40 น.
  แนะนำผู้เข้าร่วมเสวนา
 • 13.40 – 15.00 น.
  การเสวนา “ทิศทางของอุตสาหกรรมใหม่ กรณีศึกษาทั้งจากต่างประเทศและในไทย”
  แบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ผู้ร่วมเสวนา

 1. ดร.จาริกา มากคช
  Chief Scientific Officer & Co-founder
  บริษัท เจ็นโฟสิส จำกัด
 2. ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ
  Co-Founder บริษัท ทรูอาย จำกัด
 3. ดร.พงษธร โชติเกษมศรี
  กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท เพอร์เฟค รีเสิร์ช โซลูชั่น จำกัด
 • 15.00 – 15.30 น. ถาม-ตอบ 

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ 
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

**ทีมงานจะอัปโหลดไฟล์หลังเสร็จสิ้นการเสวนา

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th