หัวข้อสัมมนา

Wireless Technology for Manufacturing

Facebook
Twitter

ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมให้ความสนใจได้การนำเทคโนโลยีไร้สาย (Wireless) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในระบบการผลิตกันมากขึ้น ซึ่งในหลายๆองค์กรเริ่มพิจารณาในการนำ 5G Technology มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม แต่แท้จริงแล้ว 5G ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีอื่นที่เป็นทางเลือกเช่นกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนั้น มีความต้องการ การเชื่อมต่อไร้สายแบบ Low Latency และ Zero Loss เป็นอย่างมาก ดังนั้นหัวข้อนี้จะแนะนำเทคโนโลยีใหม่ “Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul (CURWB)” ที่สามารถทดแทนการใช้งานบน 5G Technology สำหรับกรณีใช้งานแบบ Low latency ที่ยังไม่เปิดให้บริการในปัจจุบันเพื่อเป็นการตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 • ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs, Startup 
 • นักวิชาการ, นักวิจัย, ผู้ที่สนใจเทคโนโลยี Wireless

กำหนดการ

 • 9.30 – 9.50 น.
  Wireless Technology for Manufacturing
  คุณลัทธพล เพาะผล
  System Architect 
  บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

  ปัจจุบันคุณลัทธพลทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco สำหรับกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม (Industrial) รวมไปถึงทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ในส่วนของ Industrial Internet of Thing (IIOT) ประสบการณ์ทำงานที่บริษัท Cisco Systems (Thailand) มากกว่า 14 ปี มีความสนใจโดยเฉพาะทางด้าน Enterprise Architect, Software Define Network, IOT/OT Security และ Digital Transformation รวมไปถึงได้รับ Certification ด้าน Industrial ได้แก่ Exida Automation Cybersecurity Practitioner (CSP), ISA/IEC 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist (CFS

 • 9.50 – 10.00 น.
  ถาม-ตอบ

วิทยากร

ไฟล์ประกอบการเสวนา

Wireless Technology for Manufacturing (คุณลัทธพล เพาะผล)

NECTEC-ACE 2021

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมีเป้าหมายแสดงผลงานทางด้านนวัตกรรมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0 เป็นสำคัญ

Organized by

       

Contact

Call Center: 02-564-6900
email: info@nectec.or.th