ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า

8-9 กันยายนนี้ พบกับหลากหลายเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

มาร่วมเติมเต็ม Ecosystem ภาคการเกษตรให้เติบโต

NECTEC-ACE 2022

จัดโดย

สนับสนุนโดย

Pavilion

Silver

สมาคมไทยไอโอที   เบทาโกร