MENU
Banner

ชวนมารู้จัก "HandySense" ผ่านหลากมุมมองที่มีต่อระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

handysense-vdo

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช ด้วยการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ (sensor) ผนวกอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Things) มาพร้อมกับความโดดเด่นคือ อุปกรณ์ใช้งานง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ในราคาที่เกษตรกรเข้าถึงได้ ปัจจุบัน HandySense ได้เข้าไปเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และเตรียมเปิดพิมพ์เขียวให้ใช้ฟรี ! ครอบคลุมทั้งเกษตรกร ผู้ผลิตภาคเอกชน และผู้สนใจในรูปแบบ Open Innovation เร็ว ๆ นี้ . . .

ก่อนจะไปถึงการเปิดพิมพ์เขียวของ HandySense สู่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ มาทำความรู้จัก HandySense กันแบบลึกซึ้งและเข้าใจง่าย ผ่าน VDO Series ที่บอกเล่าเรื่องราวของ HandySense แบบครบทุกมิติ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นการพัฒนาจากมุมมองของนักวิจัย มุมมองของนักส่งเสริมการเกษตรต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปจนถึงเรื่องราวการนำระบบฯ ไปติดตั้งใช้งานจริงของเกษตรกร 3 คน 3 สไตล์ พร้อมแล้วไปชมกันเลย

HandySense | EP.1 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ "เพื่อทุกคน"

HandySense | EP.2 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - ผู้ประกอบการ

HandySense | EP.3 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - ปราชญ์เกษตร

HandySense | EP.4 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะของนักส่งเสริมการเกษตร

HandySense | EP.5 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - นักวิจัย

HandySense | EP.6 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - Young Smart Farmer

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว