ข่าวประชาสัมพันธ์

งานยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์ฯ ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานวิจัย นำไทยสู่อนาคต

งานยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กระทรวงวิทย์ฯ ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานวิจัย นำไทยสู่อนาคต

เปิดตัว AI for PA ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ AI for PA โครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของ สตง. สพร. และ เนคเทค สวทช.

เด็กไทยประชันไอเดียนวัตกรรม ! คว้ารางวัล YETI2021 เฟ้นหานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

เด็กไทยประชันไอเดียนวัตกรรม ! คว้ารางวัล YETI2021 เฟ้นหานักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)