ข่าวประชาสัมพันธ์

[Hall of Fame] Traffy Fondue คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2564

“Traffy Fondue” แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานของรัฐ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

กฟภ. ชวนส่ง “บทความวิชาการ” ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม ( PEACON & Innovation 2021)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และพนักงาน กฟภ. ได้นำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2564

SMC เนคเทค สวทช. ร่วมเวทีบรรยายเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต

ดร.นิธิพล ตันสกุล ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เนคเทค สวทช ร่วมบรรยาย ในงาน SUBCON Thailand Virtual Event เวทีนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำ