ข่าวประชาสัมพันธ์

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสว. จัดอบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

อบรมระบบขึ้นทะเบียน Thai SME-GP เบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ สสว. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

เนคเทค สวทช. X SYNTECH หารือความร่วมมืองานวิจัยโรงงานอัจฉริยะ และ สมาร์ตฟาร์ม

เนคเทค สวทช. เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับบริษัท Synergy Technology หรือ SYNTECH โดยมี คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ CEO Synergy Technology Co., Ltd และคุณรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation ให้เกียรติต้อนรับ ณ SYNHUB Digi-Tech Community จ.ปทุมธานี ในวันที่ 28 เมษายน 65

เนคเทค สวทช. SMC และ TMEC ขยายความร่วมมือกับ University of Strathclyde พร้อมเปิด Call for Collaboration

University of Strathclyde มองเห็นว่าจะสามารถสร้างโอกาสความร่วมมือร่วมกับ EECi NECTEC SMC และ TMEC ในด้าน Strategic Big Data Platform, Precision Farming Platform, Smart Factory Platform, Strategic Sensor Process and Device Platform, Artificial Intelligence Platform, Digital Wellness Platform, Cyber-Physical Platform, Intelligence Innovation for Education Platform, Supercomputer และ Smart City Platform ร่วมกันได้ในอนาคต

เนคเทค สวทช. ร่วมเสวนาออนไลน์ “Metaverse & Digital Solutions (MDS) Thailand 2022

เสวนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse และ Digital Solutions ในอุตสาหกรรมหลัก อาทิ อสังหาริมทรัพย์ การแพทย์ และหุ่นยนต์ ที่จะมาแชร์มุมมองและวิสัยทัศน์ พร้อมอัปเดตเทรนดิจิทัลล่าสุด