ข่าวประชาสัมพันธ์

เนคเทค สวทช. สนับสนุน สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดโครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

โครงการอบรมการผลิตข่าวและเนื้อหาในภูมิทัศน์สื่อใหม่ (ระดับอาจารย์) เพื่อสร้างผู้ผลิตข่าวออนไลน์ระดับอาจารย์ให้เข้าใจภาพรวมของสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้องในทุกมิติ

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลัง 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เนคเทคส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคด้วย KidBright, ThaiJo, MOOC, Navanurak Platform และ Museum Pool ตอบโจทย์โมเดล BCG

[สัมมนาออนไลน์] รับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ

ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสาขาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ ส.อ.ท. จับมือพันธมิตรเอกชน ขนทัพเทคโนโลยีเพื่อ Industry 4.0 ใน “NECTEC-ACE 2021”

NECTEC–ACE 2021 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้นด้าน “Digital Transformation for Sustainable Manufacturing and Services”