MENU
Banner

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.5 ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)

NAVANURAK

อยู่ที่ไหนก็ดูได้ ! เปิดประสบการณ์ใหม่ เยี่ยมชมเนคเทคสไตล์ New Normal ด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เนคเทค – สวทช. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานวิจัย สู่ช่องทางออนไลน์ในรายการ “Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค” เสมือนเปิดบ้านนักวิจัยเนคเทค

ใน Ep.5 นี้เราจะพาทุกคนทัวร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) ซึ่งเป็นทีมพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นข้อความภาษาไทยและการเข้าใจความหมายของภาษา ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางภาษา การพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลภาษา การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานข้อมูลภาษาไทย ได้แก่ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และไปรู้จัก "NAVANURAK" เทคโนโลยีรวบรวมคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย

เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างไร มาหาคำตอบพร้อมกันกับ Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค ตอนล่าสุดกันเลย!

สามารถติดตามการเยี่ยมชมผลงานวิจัยเนคเทคที่น่าสนใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกสบายง่าย ๆ แล้ววันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว