KidBright | ตอนที่ 2 การเชื่อมต่อ AdHoc Mode, Infra Mode และ Cloud Mode

Facebook
Twitter
KidBright การเชื่อมต่อ AdHoc Mode, INFRA Mode และ Cloud Mode

KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน หลังจากที่เราได้เรียนรู้การเชื่อมต่อบอร์ดและอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การเชื่อมต่อบอร์ด กับแท็บเล็ตเข้าด้วยกัน เพื่อให้โปรแกรมทำงาน

KidBright การเชื่อมต่อ AdHoc Mode, Infra Mode และ Cloud Mode

การเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับอุปกรณ์ Android สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นผ่าน Wifi Hotspot หรือ Access Point อีกทั้งยังสามารถเข้าควบคุมบอร์ดผ่าน อุปกรณ์ Android หรือ Web Browser ได้อีกด้วย สร้างความสะดวกสบายอีกขั้นให้กับการเรียนรู้ด้วย KidBright สำหรับบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการเชื่อมต่อ AdHoc Mode, Infra Mode และ Cloud Mode ชมได้จากคลิปนี้เลย!ขั้นตอนการเชื่อมต่อ AD-HOC Mode (นาทีที่ 1.05 เป็นต้นไป)
 • เลือกเมนู Add Board
 • กดปุ่มที่ 1 ใส่เลขบอร์ด
 • กด Connection Setup
 • ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ แล้วเลือก Ad-Hoc Mode
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อ ไฟจะหยุดกระพริบ
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Infra Mode (นาทีที่ 3.09 เป็นต้นไป)
 • กด Connection Setup
 • ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ
 • เลือก Infra Mode
 • กด Switch 2 ค้างไว้ 5-6 วินาที
 • กรอก Password
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อ ไฟจะหยุดกระพริบ
ขั้นตอนการเชื่อมต่อ Cloud Mode (นาทีที่ 6.08 เป็นต้นไป)
 • เปิด INFRA Mode
 • กด 2 ปุ่มค้างไว้จนขึ้นว่า Cloud Mode Eneble

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 27 ตุลาคม 2560 16:11