เนคเทค สวทช. X SYNTECH หารือความร่วมมืองานวิจัยโรงงานอัจฉริยะ และ สมาร์ตฟาร์ม

Facebook
Twitter
เนคเทค สวทช. นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับบริษัท Synergy Technology หรือ SYNTECH โดยมี คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ CEO Synergy Technology Co., Ltd และคุณรัศมี สืบชมภู CEO Synergy Innovation ให้เกียรติต้อนรับ ณ SYNHUB Digi-Tech Community จ.ปทุมธานี ในวันที่ 28 เมษายน 65
โดยคุณนิติ และ คุณรัศมี ได้นำเสนอเรื่องราวของบริษัท Synergy Technology ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นสมาร์ตเทคโนโลยี (Smart Solution Provider) ในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ พลังงาน เกษตรอัจฉริยะ หุ่นยนต์ การอยู่อาศัย พร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการทดสอบและผลิตทั้งแบบ ODM และ OEM Manufacturing
เนคเทค สวทช. เห็นโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือใน 2 ด้าน ได้แก่ โรงงานอัจฉริยะ และ เกษตรอัจฉริยะ โดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน นักวิจัย ทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) เนคเทค สวทช. ได้นำเสนองานวิจัยด้าน Visual Inspection สำหรับใช้งานตรวจสอบสายการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ พร้อมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ทีมวิจัย SMR พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเทรนด์โมเดลโดยไม่จำเป็นต้อง coding
สำหรับงานด้านเกษตรอัจฉริยะ คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาสุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ได้หารือโอกาสในการต่อยอดโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกใหม่ด้วย HandySense ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ภาคอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงการส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานอุปกรณ์ไอโอทีสำหรับเกษตรอัจฉริยะอีกด้วย ซึ่งสมาคมไทยไอโอที และ Synergy Technology มีความพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ได้กล่าวเสริมในส่วนบริการของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ที่มีผลงานวิจัยและบริการที่สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
 
ในช่วงท้ายคุณนิติ คุณรัชนี พร้อมด้วยทีม SYNTECH ได้ให้เกียรตินำชมพื้นที่โดยรอบของ SYNHUB Digi-Tech Community ไม่ว่าจะเป็นแปลงเพาะปลูกสำหรับทดสอบผลงานด้านสมาร์ตฟาร์ม ที่ปัจจุบันได้มีการติดตั้งระบบ HandySense ส่วนการผลิตของโรงงาน ไปจนถึงโซน Smart Office, Co-working space, Meeting room, Kusto cafe ที่ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็น Digi-Tech Community ที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน