MENU
Banner

เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชม Online สไตล์ New Normal ต้อนรับโครงการ PIM Career Academy

pim-visit-2021

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาภายใต้โครงการของ PIM Career Academy สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการเรียนรู้อาชีพนักวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐิ์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จากเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้โครงการของ PIM Career Academy ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

pim-visit-2021

โดยมี คุณชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "เส้นทางนักวิจัยสายเอไอ" เพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ ได้รับความรู้ ทักษะ และมุมมองที่แปลกใหม่ของเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อ การทำงานในสายอาชีพคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ และ นักวิจัยในอนาคต

pim-visit-2021
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว