เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชม Online สไตล์ New Normal ต้อนรับโครงการ PIM Career Academy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
pim-visit-2021

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษาภายใต้โครงการของ PIM Career Academy สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานแบบ Online เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการเรียนรู้อาชีพนักวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐิ์ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จากเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้โครงการของ PIM Career Academy ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

pim-visit-2021

โดยมี คุณชัชวาล สังคีตตระการ นักวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค สวทช. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางนักวิจัยสายเอไอ” เพื่อให้น้อง ๆ ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ ได้รับความรู้ ทักษะ และมุมมองที่แปลกใหม่ของเทคโนโลยี รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อ การทำงานในสายอาชีพคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ และ นักวิจัยในอนาคต

pim-visit-2021